Formalności do załatwienia przed budową domu

Same postawienie domu to nie jedyny problem, z którym mamy do czynienia przy całej inwestycji. Jest też kilka formalności o które musimy zadbać przed rozpoczęciem budowy.

Etap pierwszy formalności to uzyskanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeżeli gmina ma gotowy plan zagospodarowania przestrzennego i Twoja działka leży na obszarze przeznaczonym pod budowę domków jednorodzinnych, wtedy wystarczy udanie się do Wydziału Architektury Urzędu Gminy i złożenie wniosku o aktualny wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wtedy należy złożyć wniosek w Wydziale Architektury Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu (WZT). Przed tym jednak musisz mieć wybrany projekt domu.

Do kolejnych kroków potrzebujesz też kopię mapy zasadniczej, którą dostaniesz w Wydziale Geodezji Urzędu Gminy.

Później udajemy się do zakładu gazowego (jeżeli chcemy i są warunki o podłączenie gazu), energetycznego oraz wodno kanalizacyjnego z podaniem o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Musisz też zgłosić się do zarządu drogi o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną.

W kolejnym etapie udajemy się do geodety, który sporządza mapę sytuacyjno-wysokościową dla działki budowlanej. Mapa ma skalę 1:500 i jest przeznaczona do celów projektowych. Później kupujemy gotowy lub zamawiamy projekt domu i idziemy do architekta, który wykona adaptację projektu czyli projekt zagospodarowania działki na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do warunków Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy Terenu, do warunków na danym terenie. Architekt ponadto dostosuje fundamenty budynku do warunków gruntowo-wodnych (do czego powinno się wykonać badania geologiczne), zaprojektuje trasy przyłączenia mediów oraz wjazd na działkę.

Ostatnim etapem formalności przed budową domu jest uzyskanie pozwolenia na budowę domu. W tym celu udajemy się do wydziału architektury i budownictwa starostwa powiatowego i składamy wniosek o pozwolenie na budowę. W ciągu 65 dni musimy otrzymać decyzję.

Gdy mamy już pozwolenie na budowę domu musimy powiadomić jeszcze Starostwo Powiatowe o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych z wyprzedzeniem 7 dni, dołączając oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków.

Rozpoczęcie budowy domu rozpoczyna się od geodezyjnego wytyczenia obiektów, wykonania niwelacji terenu , zagospodarowania terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych i wreszcie wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. Warto też założyć dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót, zdarzeń i okoliczności w czasie budowy domu.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

 
Formalności do załatwienia przed budową domu
Real Estate © 2010 Template design by Justinwoodie.com. Powered by Blogger.